18 May 2018-ci il tarixində Laura Həmidovanın təqdimatında “Time Management” adlı təlim-workshopumuz baş tutmuşdur. Əsasən praktiki tapşırıqların ardıcıllığı ilə keçən təlim-workshopda iştirakçılar ATD (Association for Talent Develoment) standartları əsasında vaxtın idarə olunmasının ən effektiv üsulları, produktivliyə mane olan baryerlərin aşılması, dəyərlərin vaxtın idarə olunmasındakı rolu, təsiri və bir sıra digər əhəmiyyətli metodları öyrəndilər. Bütün iştirakçılarıımıza dərin təşəkkürümüzü bildiririk.