İlk öncə tələblərinizi müəyyənləşdirinvə autsorsinq xidməti haqqında araşdırın, sizə nə gədər uyğun olduğunu düşünün. Əgər səbəblər artıq müəyyən olunubsa, autsorsinq şirkətinizə , həm maliyyə, həm də inkişaf cəhətindən yaxşı təsir edəcəkdir. Maliyyədən əlavə, autsorsinq xidmətinin bir çox başqa üstünlükləri var. Aşağıda, bu üstünlüklərinən gündəmdə olanlarını görə bilərsiniz.

Fikrinizi başlıca fəaliyyətlərə cəmləşdirin

Sürətli artım dövrlərində şirkətin əməliyyat fəaliyyəti də genişlənəcəkdir.

Bu genişlənmə sizin şirkətdə maliyyə və insan resurslarının çatmamasına gətirib çıxarda bilər. Bu kimi tədbirlərdə autsorsinq xidməti sahibkarlara mühüm olan diqqəti cəmləməyi təmin edəcək və beləliklə əsas məqsəddən uzaqlaşmağınıza imkan verməyəcək.

Xərclər və Qənaətin effektivliyi

Ofis daxili funksiyalar adəti hal üzrə mürəkkəb olur. Autsorsinqin bir başqa üstünlüyü də ondan ibaərtdir ki, şirkətinizin həcmi isə bu funksiyaların ardıcıl və əsaslı xərclərdən ibarət olduğunu nümayiş etdirməyin qarşısını alır.

Əlavə toplanmış xərclərin azaldılması

Ofis daxili funksiyaları yerinə yetirmək üçün  əlavə toplanmış xərclər olduqca yüksəkdir.

Autsorsinq xidmətini əslində bu məqamda da istifadə edə bilərsiniz. Nümunə kimi biz əlavə edə bilərik ki, işçi artımı daha çox otaq ehtiyacına gətirib çıxardır. İndiki halda isə çox bahadır və genişləndirilməsi üçün imkanlar yoxdur. Ofis sahəsini azaltmaq ehtiyacı varsa, bəzi sadə əməliyyatları yerinə yetrimək üçün üçüncü şəxsləri cəlb edə bilərsiniz.

Autsorsinq əlavə resursların cəlb edilməsidir. Lazım olan zaman əməliyyatlara cəlb edib, fəaliyyətlər bitdikdən sonra isə, müqaviləyə görə də azad etmək imkanınız olacaqdır.

Məsələn, vergi/hüquq və audit üzrə hesabatlar dövrü olarkən İR -nın funksiyasını nəzərdən keçirək. Bu xidmətləri Bu xidmətləri autsors etmək əlavə resurslar təqdim edərək müəyyən bir vaxt müddəti üçün münasib məbləğə uyğun funksiyaları təqdim edə bilər.

Əlavə

Komandamız böyük həcmdə autsorsinq xidmətlərini təqdim etmək üzrə təcrübəyə malikdir.  Biz istər dövlət, istərsə də, özəl sektor olmaqla  böyük və kiçik həcmli layihələrdə uğur qazanmaqlahər iki tərəfdən yalnız müsbət rəy almışıq. Biz öz strateji İR tərəfdaşlığımızı müştəri şirkətlə bərabər işçilərə də nümayiş etdirik.Çünki bizim fikrimizcə vacib olan məhz onlardır!

Autsorsinq son illər ərzində insan resursları üzrə əsas trendə çevrilmişdir. .Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bu, müəyyən bir iş funksiyalarının şirkət xaricinə göndərilərək ofisdən həll edilməməsi üçün tətbiq edilən bir praktikadır.  -Həcmindən asılı olmayaraq, artıq çoxlu şirkətlər əmək haqqının hesablanması və əlavə toplanmış xərclərə yenidən nəzər yetirərkən daha produktiv nəticələr üçün autsorsinqə müraciət edirlər. Bu xidmətin şirkətiniz üçün necə faydalı olduğunu düşünə bilərsiniz! Daha çox şirkətləri, böyük və kiçik, əmək haqqı fondu və qaimə xərcləri məhdudlaşdırılması inkişaf yolu kimi autsorsinq müraciət edirlər. Siz bunu edə bilərsiniz, sizin şirkətiniz üçün iş barədə ətraflı düşün!