Vakansiyalar

Gəlirlərin İdarəçiliyi üzrə icraçı

Otelçilik

Əsas vəzifə öhdəlikləri

 • Strategiya mövqeyi:  inzibati vəzifə və tapşırıqlarla Gəlir idarəçiliyi üzrə qrup direktoru və Gəlir üzrə menecerə kömək etmək
 • Müqayisəli qiymətləndirməyə yaxından nəzarət və otel performansına əsasən  münasib qiymətləndirmənin təsirini başa düşmək
 • Mövsümün aşağı gəlirlilik vaxtlarında reklam və strategoyaların inkişafında Gəlir idarəçiliyi üzrə direktora / Gəlir üzrə menecerə kömək etmək
 • Starwoodun Gəlir idarçiliyi üzrə standartları, qayda və qanunlarının effektiv tətbiqində Gəlir idarəçiliyi üzrə direktoru / Gəlir üzrə meneceri dəstəkləmək. (Qiymət Planları, Qiymət Kateqoriyaları, Market Segmentasiyaları, Profillər və Gəlir idarəçiliyinə aid olan başqa bütün  PMS/ İPS – Otel idarəçiliyi sistemləri.)
 • Qiymət planlarının idarə edilməsinə yönəlmiş Qiymət təminatı fəaliyyəti. CRMT (Central Revenue Management Team) Gəlir idarəçiliyi üzrə mərkəz komandanın  audit tələblərini yerinə yetirmək üçün Gəlir idarəçiliyi üzrə direktor / Gəlir üzrə menecerlə birgə işləmək
 • Oteli ən yaxşı uygun qiymət zəmanəti ilə təmin etmək və otelə qarşı olan BRG (Best Rate Guarantee) ən yaxşı qiymət zəmanəti şikayətlərini azaltmaq üçün Gəlir idarəçiliyi üzrə direktorla birgə işləmək
 •  PMS (Property Management System və FRS – lə  (Financial Reporting  Standards) bagli Revenue Planda gündəlik yeniliklərin edilməsində  Gəlir idarəçiliyi üzrə direktor / Gəlir üzrə menecerə kömək etmək və bütün dataların sistemə düzgün daxil edilməsindən əmin olmaq. ( Geo mənbə, Məhsulun keyfiyyəti, Qiymət qoyma). Büdcə hazırlığının bütün mərhələlərində kömək etmək
 • Aylıq olaraq Revenue Planda 30-60-90 günlük Forecast-ların hazırlanmasına kömək etmək.  Uzunmüddətli Forecastların hazırlanması və otelin forecast dəqiqliyi məqsədinə nail olmaq
 • Startrack tərtibatı üçün məsuliyyət və şirkətlərin göstəricilərinə davamlı nəzarət. Satış komandası ilə əlaqə saxlamaq və hansısa şirkətin göstəriciləri müəyyən edilmiş rev par- la(hər otaq xalis üzrə gəlir) uzlaşmırsa onlara məlumat vermək
 • Otelin həftəlik Gəlir idarəçiliyi / Strateji İclasda iştirak etmək və Gündəlik Fəaliyyət İclasını təşkil etmək. Gəlir idarəçiliyi üzrə direktor / Gəlir üzrə menecer olmadığı təqdirdə onun vəzifəsini icra etmək.

DƏSTƏKLƏYİCİ VƏZİFƏ VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 • Gəlir idarəçiliyinə aid olan bütün sistemlərlə bağlı (Opera PMS, / S & C, İPS, (və ya PRSNet,  TLPe, TLGO, əgər mümükünsə, Market Vision (Bazarı görmə/ daimanəzarətdə saxlama), müəssisə hesabatları, Revenue Plan, Startrack, CMD) şəxsi bilik və bacarıqları inkişaf etdirmək
 • TLPe/ TLGO – nin gündəlik, həftəlik, aylıq təminatına aid bütün məsələlərdə ikinci dərəcəli əsas istifadəçi olmaq
 • Məlumatları davamlı şəkildə və hər ay sonunda nəzərdən  keçirmək və analiz etmək. Şəbəkə analizləri ilə yanaşı, trendlər, bookinqlər və qalış nümunələri əsasında aylıq məruzə hazırlamaq. Paylaşdırma şəbəkə performansı dəyərləndirməsi (qiymətlər, kommissiyalar, rezervasiyaların sayı, gəlir) və bu performans üçün potensial səbəblər
 • Rooms Rollup, Pace (Mərhələ), Group Backlog, Coğrafi faktlar, StarTrack hesabatları, İPS hesabatları, Trend analizi, Revenue Plan Summary
 • Müqayisəli hesabatları analiz etmək və Deloitte  & Touch Hesabatları, Hotelligence və Market Visio dan istifadə etməklə  strategiyalar üçün uyğun təkliflər hazırlamaq
 • Opera PMS –e statistikanı daxil etməklə bütün mövcud Denial/ No Sell informasiyaları təmin etmək
 • İPS  Şirkət / Turizm Agentliyi hesabatını aparmaq və Operadakı bütün  profillərin əsas şirkət hesabları ilə düzgün şəkildə əlaqələndirilməsindən  əmin olmaq
 • Gəlir üzrə icraçı öz vəzifəsini mənimsədikdən sonra Əsas RMA (Revenue Management Academ- Gəlir idarəçiliyi üzrə Akademiya) –nın təlimini keçməlidir, sinif otağı tərtibatlı və webinar şəklində olan bütün yeni təlimlərdə iştirak etməlidir
 • Ehtiyac olarsa, Gəlir idarəçiliyi üzrə direktor/ Gəlir üzr menecer  tərəfindən müəyyən edilmiş təlimlərdə də iştirak etməlidir
 • Aidiyyatı məsələlər üzrə Gəlir idarəçiliyi üzrə direktor/ Gəlir üzr menecerlə gündəlik əlaqə.  Oneteame  və bütün Rev Max (Revenue Maximization – Gəlirin artırılması) və Budcə planlaşdırılması iclaslarında iştirak etmək
 • Sahə üzrə Regional Direktor  və Gəlir idarəçiliyi üzrə Bölmə komandası ilə bütün təcrübələri bölüşmək

 

Namizədə tələblər

 • Gəlirlilik baxımından marketdəki daimi dəyişikliyə tez zamanda adaptasiya olmaq
 • Problemin həll edilməsində analitik yanaşma və hərtərəfli düşünmə bacarığı
 • Maliyyə hesabatlarını və market faktorlarını analiz etmək bacarığı
 • Işi dəqiq və vaxtında təhvil vermə
 • Yüksək bacarıqlı komanda iştirakçısı olmaq
 • Yüksək səviyyəli şifahi və yazılı ingilis dili bilgisi
 • Liderlik üçün özünü inkişaf etdirmə potensialı  və işçiləri motivasiya etmək
 • Özünə inam, enerji və həvəs gööstərmək
 • Yüksək səviyyədə komputer bacarıqlarına sahib olmalı: Microsoft Ofis proqramları (Excel, PowerPoint/Word), Opera PMS/S & C or Fidelio/Delphi, İPS, PRSNet, TLPe, TLGO & Revenue Plan (həmin müəssisədə istifadə edilirsə)

Müsahibə əsasında

How to apply

You are welcome to send your CV