Vakansiyalar

Əməliyyat Riskləri şöbəsinin müdiri / baş mütəxəssisi

Bank sektoru

Requirements:

 • Analitik düşüncə,
 • əməliyyat risklərin edilməsi sahəsində iş təcrübəsi ən azı 2 il;
 • əməliyyat risklərinin qiymətləndirilməsi, idarə olunması və nəzarətinin əsaslarını bilmək;
 • əməliyyat risk hadisələrinin profilaktik aşkarlanması sisteminin qurulmasında  təcrübə;
 • risklərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi prosedurlarının həyata keçirilməsində təcrübə; RCSA (risk nəzarəti və qiymətləndirməsi) və KRİ (əsas risk göstəriciləri) üzrə təcrübə;

Responsibilities:

 • əməliyyat riski hadisələrinin məlumat bazasının aparılması;
 • əməliyyat risklərin idarəetmə sisteminin diaqnostikası;
 • əməliyyat riski hadisələrinin təhlili və riski minimuma endirmək üçün tədbirlərin hazırlanması;
 • mövcud iş proseslərinin təhlili, zəifliklərin axtarışı; əməliyyat risk xəritəsinin hazırlanması və təhlili;
 • səlahiyyətlərinə aid olan tapşırıqlarınicrası;
 • Bank tərəfindən qəbul edilmiş əməliyyat risklərinin təhlili, əməliyyat risklərinin idarəetmə prosedurlarının həyata keçirilməsi;
 • Bankın struktur bölmələrinin əməliyyat risklərin idarə edilməsi üzrə fəaliyyətin koordinasiyası.

Müsahibə əsasında

How to apply

You are welcome to send your CV