Vakansiyalar

Hüquqşünas

Banking sector

Əsas vəzifə öhdəlikləri

  • Qanuni qüvvəsini almış məhkəmə aktlarının (qətnamə, əmr və s.) uçotunu aparmaq
  • İcra məmurları tərəfindən məhkəmə aktlarının icrası üzrə tədbirlərin müəyyən edilmiş müddətlərdə həyata keçirilməsində iştirak etmək
  • Qətnamə vaxtında icra edilmədikdə, təmin edilməmiş kreditlər üzrə borcalanların, onların zaminlərinin və əmlaklarının axtarışında iştirak etmək
  • Cavabdehin ümumi əmlak vəziyyətininin araşdırılması məqsədilə, aidiyyəti orqanlara sorğuların verilməsi icra şöbələrindən tələb etmək
  • Məhkəmə aktları üzrə cavabdehlər tərəfindən aparılan ödənişlərin uçotunu aparmaq
  • Aşkar edilmiş əmlaklara tutmanın yönəldilməsi məqsədilə zəruri sənədləri hazırlamaq və icra məmuruna təqdim etmək
  • Aşkar edilmiş əmlakın İcra məmuru tərəfindən götürülməsi, onun satılması və əldə olunmuş vəsaitin Banka köçürülməsində iştirak etmək
  • İpoteka predmetlərinin (dövlət qeydiyyatı aparılan daşınar və daşınmaz əmlakın) qiymətləndirilməsi üçün qiymətləndirmə şirkətinlərinə sifarişlərin verilmək və onlar tərəfindən obyektiv qiymətləndirilməsi işlərinin həyata keçirilməsində iştirak etmək
  • Təminatsız kredit borcları ilə əlaqədar çıxarılmış məhkəmə qətnamələrinə əsasən borcalan və zaminlərin iş yerlərinin müəyyən edilməsi və borcun əmək haqqına yönəldilməsi üçün bütün zəruri tədbirləri həyata keçirmək
  • İcra edilmiş məhkəmə aktları üzrə icraata xitam verilməsi, ipoteka predmetlərinin yüklülükdən azad edilməsi üçün zəruri sənədləri hazırlamaq və aidiyyəti üzrə göndərilməsini həyata keçirmək

Müsahibə əsasında

How to apply

You are welcome to send your CV