FireWorks MMC-dən yeni fürsət. Dəyərli həmkarlarımız buyurun, “Əmək müqaviləsinin bağlanması və ona xitam verilməsi qaydaları” adlı təlimimiz ilə tanış olun.

Təlim Gündəliyi

 • Əmək müqaviləsinin bağlanması şərtləri, müqavilənin tərəfləri;
 • Tərəflərin hüquq və öhdəlikləri;
 • Əmək müqaviləsinin məzmunu, forması və müddəti, müddətli əmək müqaviləsi bağlanan hallar;
 • Əmək müqaviləsinin bağlanması qaydası, zəruri sənədlər, onun qüvvəyə minməsi  və müqaviləyə  dəyişikliklərin edilməsi qaydaları;
 • Sınaq müddəti, bu müddət  müəyyən edilməyən hallar;
 • Əvəzçilik üzrə əmək müqaviləsinin bağlanması və tənzimlənməsi;
 • Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları;
 • Əmək müqaviləsinin işəgötürən tərəfindən ləğv edilməsi qaydaları və bu zaman görülən tədbirlər;
 • Əmək müqaviləsinin işçi tərəfindən ləğv edilməsi qaydası;
 • Əmək  vəzifələrini kobud şəkildə pozulması hesab edilən hallar;
 • Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları;
 • Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsini məhdudlaşdıran şərtlər;
 • Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərin təminatları;
 • İşçilərin ixtisarı zamanı işdə saxlanmağa üstünlüyü olan şəxslər;
 • Əmək müqaviləsinin ləğv olunması qadağan edilən işçilər və hallar;
 • Əmək müqaviləsinin xitam edilməsinin rəsmiləşdirilməsi.

Qeydiyyat üçün əlaqə saxlayın: (012) 447 74 78; (+994) 70 336 88 11