Autsorsinq və konsultasiya

Autsorsing nədir?

Şirkətin profilinə aid olmayan funksiyalarının digər ixtisaslaşdırılmış şirkətlərə verilməsi sayəsində şirkətin fəaliyyətinin optimizasiya vasitəsidir.

Niyə məhz autsorsing?

Autsorsinq təcrübəsi dünyada ən geniş yayılmış xidmət növüdür. Müasir biznesdə autsorsinq iqtisadiyyatın ən dinamik inkişaf edən sahələrinin başında dayanır. Bu xidmət növlərinə tələbat gündən günə artır. Şirkətlərin əksəriyyəti maliyyə, reklam, hüquq və kadr xidmətlərini autsorsinq şirkətlərinə həvalə edirlər. Bu həm vaxt itkisi baxımımdan və eyni zamanda maliyyə cəhətdən çox əlverişlidir. Autsorsinqin geniş yayılmış formasından biridə HR-autsorsinq sayılır.

HR-autsorsing

“İnsan Resursların İdarə Edilməsi” xidmətinə aid olan funksiyaların ixtisaslaşdırılmış şirkətə verilməsi deməkdir. “FireWorks” Human Resourses Management şirkəti tərəfindən təklif olunan “HR-Autsorsinq” xidmətinin növləri:

 • Recruitment & executive search – peşəkar kadrların tapılması;
 • HR consulting – şirkət üçün daxili qaydaların hazırlanması və məsləhətlərin verilməsi;
 • HR training – daim müxtəlif mövzularda əməkdaşlar üçün treyniqlərin təşkil edilməsi;
 • HR audit – HR auditin təşkil edilməsi;
 • Əməkdaşlarla əmək müqavilələrin bağlanması –qanuna uyğun əmək müqavilələrin bağlanılması və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bazasına daxil edilməsi (elektron bildiriş forması);
 • Əməkdaşların qiymətləndirilməsi – müəssisənin rəhbərliyi üçün əməkdaşların qiymətləndirmə sisteminin qurulması və daim əməkdaşların qiymətləndirmənin aparılması;
 • Motivasiya sistemi – əməkdaşların motivasiya sistemin qurulması;
 • “İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi” departamentinin gördüyü bütün digər işlərin görülməsi (tələb olunduqda).

“FireWorks” Human Resourses Management HR-autsorsinq xidməti aşağıdakılara nail olmağınıza imkan yaradır

 • Vaxt itkisinin qarşısının alınması;
 • Ən tez bir zamanda peşakar kadrların tapılması;
 • Motivasiya sisteminin tətbiq edilməsi nəticəsində mövcud əməkdaşların əmək qabiliyyəti potensialın maksimuma çatdırılması;
 • HR-mütəxəssislərin axtarışı probleminin olmaması, sabit xidmət səviyyəsi;
 • “İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi” departamenti üçün təsdiq edilmiş illik büdcənin 50%-dək azaldılması;
 • HR-la bağlı digər xərclərin azaldılması nəticəsində gəlirin əldə edilməsi;
 • Bütün xərclərin tam şəffaflığı;
 • Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tətbiq etdiyi bütün normativ qayda və qanunlarına riayyət edilməsi;
 • “FireWorks” şirkətinin xidmət keyfiyyətinə görə mənəvi məsuliyyətin daşıması.