Webinar trainer

Seymur Rəsulov, Laura Həmidova, Mayis Əliyev

EMOSİONAL ZƏKA (Seymur Rəsulov)

Tarix:  7 Avqust, 2020-ci il

Saat: 19:00

Vebinarın qiyməti: 25 AZN

*Emosional zəkaya yiyələnməyin faydaları  

*Trait EI modelinin 5 seqmenti 

*Emosional səriştə dedikdə nə nəzərdə tutulur?  

*Emosiyaların düzgün təhlil olunması və idarə olunması 

*Emosional zəkanı anlamaq üçün tələb olunan əsas  qabiliyyətlər hansılardır? 

*Emosional zəkanın qiymətləndirməsi üçün testlər

*İştirakçıların ilkin emosional zəka potensialının təyini 

*Emosiyalarımızı anlamaq  

*Emosiyaların elmi kökü

 

 

PERFORMANSIN İDARƏ OLUNMASI SİSTEMİNİN QURULMASI  (Laura Həmidova)

Tarix:  14 Avqust, 2020-ci il

Saat: 19:00

Vebinarın qiyməti: 25 AZN

*Performansın İdarə Olunması sistemi nədir?

*Performansın İdarə olunması sistemi digər hansı İR funksiyaları ilə birbaşa əlaqəlidir?

*Performans İdarə Olunması sisteminin işçi və işəgötürənə verdiyi faydalar

*Performansın İdarə olunması sisteminin növləri : MBO, BARS modelləri

*Menecerlərin bu istiqamətdə etdiyi səhvlər

 

 

ƏMƏK MÜQAVİLƏLƏRİ İLƏ BAĞLI PROBLEMLİ MƏSƏLƏLƏR (Mayis Əliyev)

Tarix:  17 Avqust, 2020-ci il

Saat: 19:00

Vebinarın qiyməti: 25 AZN

*Pandemiya şəraitində Əmək Münasibətlərinin Əmək Müqaviləsi ilə tənzimlənməsi xüsusiyyətləri

*Əmək müqaviləsinin müddətli bağlanması halları

*İşçi tərəfindən əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin tənzimlənməsi

*İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin tənzimlənməsi

*Digər hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin tənzimlənməsi

*Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərin təminatları

*Məzuniyyətlərlə bağlı problemli məsələlər

Price

25.00 AZN