Bu təlim HR mütəxəssislərini nümunələr və ən qlobal praktikalarla təchiz edəcək:

 • Təşkilati mədəniyyətinin qurulmasında və təkmilləşdirilməsində HR mütəxəssislərinin malik ola biləcəyi güclü rol
 • Təşkilatınızın başqaları ilə necə müqayisəetdiyini və onların təcrübəsindən faydalanma
 • Korporativ mədəniyyətini inkişaf etdirməkdə və qoruyub saxlamaqda kömək edə biləcək prinsiplər və praktiki məsləhətlər
 • Pandemiyadan sonra korporativ mədəniyyətinin yenidən formalaşdırılması

Təlimin gündəliyi:

 • Korporativ mədəniyyət nədir və onun növləri və nümunələr
 • Korporativ mədəniyyətini müəyyən etmək üsullar
 • Təşkilati mədəniyyət biznes məqsədlərinə nail olmağa necə kömək edir?
 • Təşkilati mədəniyyəti üçün cavabdeh kimdir?
 • Güclü korporativ mədəniyyətinin əlamətləri
 • Şirkətinizdə korporativ mədəniyyətinin artırılması üçün strateji addımlar
 • Covid-19 sonrası korporativ mədəniyyət meylləri

 

Təlimçi barədə məlumat :

Son 17 il ərzində Təravət Məmmədova, təlim dizaynı və təhsildən istedad idarəçiliyinə və liderliyin inkişafına qədər Təlim vəİnkişafın bütün aspektlərində ixtisaslaşmışdır.
Əlaqə qurma, tənqidi düşünmə və ünsiyyət qurma kimi əsasbacarıqlarından istifadə edərək tədris və dilləri öyrənən Tara, 2021-ci ildə Türkiyədə öz məsləhətçilik işini (MaxtarGO ConsultancyLtd.) qurmadan əvvəl müxtəlif ölkələrdə özəl sektorda və dövlətqurumlarında komandalara rəhbərlik etmişdir.
Tara'nın sənaye təcrübəsi əsasən Neft və Qaz və MaliyyəXidmətləri və Tənzimləmə sahələrini əhatə edir.Tara'nın təhsilkeçmişinə Bakı Slavyan Universitetində Rus Dili və Ədəbiyyatıüzrə magistr dərəcəsi, CIPD-in L&D Təcrübəsində Diplom vəBPS(İngilis Psixoloji Cəmiyyəti) sertifikatlı Peşə Testi İstifadəçisidir.