İR STRATEJİ PLANLAMA VƏ İR BİZNES PARTNYORUN ROLU (4 saat)     

 • İR Biznes Partnyorun funksiyaları    
 • Korporativ Strategiya və növləri  
 • Strateji planlama və idarəetmə proses
 • Strategiyanın hazırlanması üçün lazım olan təhlil metodları
 • İR funksiyasının strategiyası və İR Biznes Partnyorun burada görə biləcəyi işlər    
 • Hədəflərin qoyulmasına kömək edən təhlil metodları    
 • Biznesdə 3 strateji yanaşma

İSTEDADLARIN İNKİŞAFI VƏ YETİŞDİRİLMƏSİ (4 saat)      

 • 21-ci əsrdə istedadların inkişafa yanaşması
 • Yetkinləri öyrənməyə nə ruhlandırır
 • Yetkinləri öyrənməyə qarşı nə ruhdan salır?
 • Yetkinlərin öyrənmə üslubları
 • ”ADDIE” modeli
 • “Blended” öyrənmə
 • Öyrənmə fəaliyyətləri

İSTEDADLARIN AXTARIŞI VƏ SEÇİMİ (4 saat)

 • İşəgötürənin brendinqi         
 • İşə qəbul prosesi      
 • Vəzifə təhlili (job analysis) və sənədləşmə (job documentation)       
 • Vəzifə təlimatlarinin  və spesifikasiyalarinin yazılması    
 • İşə qəbul      
 • İşçi axtarışı üçün sosial mediadan istifadə (facebook, linkedin) seçim prosesi        
 • CV-lərdə xəbərdarlıq əlamətləri    
 • Müsahibə prosesi     
 • Müsahibələrin növləri     
 • Müsahibə suallarının istiqamətləri      
 • Müsahibədə olan səhvlər     
 • Qiymətləndirmə və qiymətləndirmənin üsulları

PERFORMANSIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (3 saat)

 • Performansın Qiymətləndirilməsi Nədir?      
 • Performansın İdarə olunması təşkilat və işçilərə nə verir?    
 • Performansın Təşkilati Dəyər və Məqsədlərə uyğunlaşdırılması     
 • Performans Qiymətləndirilmələrinin məqsədləri      
 • Performans Standartları    
 • Performans Qiymətləndirilməsi Üsulları    
 • Performans Qiymətləndirilməsində Səhvlər     
 • Qiymətləndirmə İclası

MOTİVASİYA (4 saat)

 • Motivasiya nədir və şirkətlərdə nə üçün lazımdır?    
 • Motivasiya Nəzəriyyələri     
 • Mükafatlandırma      
 • Mükafatlandırma Sistemini qurarkən diqqət olunmalı məqamlar       
 • Mükafatlandırmada 3 yanaşma     
 • Dərəcələnmə Sistemi

İŞÇİLƏRİN BAĞLILIĞI (4 saat)

 • Məmnun işçi ilə şirkətə bağlı işçi      
 • İşçilərin bağlılığı ilə rifahı arasında əlaqə     
 • Məmnun İşçilərin Əsas Aparıcıları      
 • İşçi bağlılığını məhv edən amillər   
 • İşçilərin Bağlılığını Ölçmək Üçün tətbiq olunan sorğular  
 • Sorğu Sualları (Gallupsın Q12 İndeksi)

YENİ İŞÇİLƏR ÜÇÜN ORİENTASİYA PROQRAMININ QURULMASI (2 saat)

 • Yeni işçi üçün Orientasiyanın təşkilinin hansı zəruriliyi var
 • İşçinin ilk iş günündə menecerin üzərinə düşən öhdəliklər
 • Orientasiya proqramının qurulmasının incəlikləri və mümkün olan çətinliklər
 • Yeni işçilərin distant orientasiyası
 • Müasir təcrübələr bizə hansı mesajları verir?

HR METRICS (2 saat)

 • Kompensasiya sistemi üzrə KPI-lar
 • İşəqəbulla bağlı KPI-ların qoyulması
 • Performansın qiymətləndirilməsi üzrə KPI-lar
 • İR üzrə  ''Balanced Scorecard''
 • KPI dashboard-u üzrə əsas elementlər
 • Stateji qərarlar üçün İR ''Metrics-i''
 • ''Metrics'' nümunələri