Təlimin Proqramı :

 • Kadr kargüzarlığı haqqında ilkin anlayış. 
 • Müəssisənin strukturu ilə tanışlıq.
 • Ştat cədvəli ilə tanışlıq
 • Bir vəzifədən başqa vəzifəyə, bir iş yerindən başqa iş yerinə keçirmə
 • Əmək haqqı haqqında ümumi məlumat.
 • Məzuniyyət
 • İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları
 • Əmək və icra intizamı
 • İşə götürən və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti.
 • İşçilərin işdən azad edilməsi.
 • Əmək kitabçaları
 • İcbari sığorta və icbarı tibbi müayinələr

Təlimin müddəti : 10 saat

Təlimin keçiriləcəyi məkan : Bəsti Bağırova küçəsi 592, Emerald Palace, 1-ci bina, 7-ci